Դավիթ Հովսեփյան

Ընկերության տնօրեն
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Հեռ.` +374 60 440422
էլ․փոստ` dhovsepyan@haldi.am
Իգիթ Հովսեփյան

Ընկերության տնօրենի տեղակալ
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

եռ.` +374 60 440422
էլ․փոստ` ihovsepyan@haldi.am